Občas

přichází unavený.
Dotýkáme se smíchem
a jako by ožil. Jak jsem ráda!
Čechrám mu myšlenky
a jen se modlím,
aby zase nezhasl hned
s klapnutím dveří.zpět