DOMOV LENKA

...tak se jmenuje snaha občanského sdružení Atlant - vybudování objektu integrovaného bydlení mentálně postižených mladých lidí v Praze.
„Domov LENKA“ by se pro většinu z nich stal skutečným novým a pravděpodobně i doživotním domovem. Tito lidé sice nejsou schopni žít zcela samostatně, ale při zajištění nezbytné asistence a vytvoření pracovních příležitostí odpovídajících jejich možnostem a schopnostem se mohou začlenit mezi zdravé lidi a být svému okolí prospěšní.
Více na stránkách Atlantu.
Stavební povolení již nabylo právní moci, ale peníze na stavbu stále chybí. Je potřeba opravdu rychlá pomoc, a proto se obracím s prosbou na co nejširší skupinu lidí i tudy přes internet.

CHCETE POMOCI? Můžete přímo na účet Atlantu: ČSOB a.s. - Poštovní spořitelna, č.ú. 165351044/0300